Inwentaryzacja zieleni


Inwentaryzacja dendrologiczna jest zadaniem, które zawsze wykonujemy rzetelnie, dokładnie i na czas. Do każdego zlecenia podchodzimy profesjonalnie, niezależnie od tego, czy dotyczy ono niewielkiej działki czy kilkuhektarowego terenu. Każda wykonana inwentaryzacja zieleni zawiera część opisową ze specyfikacją dendrologiczną oraz część graficzną. Dodatkowo oferujemy wykonywanie dokumentacji urzędowej w przypadku potrzeby pozyskania pozwolenia na usunięcie drzewa. Inwentaryzacja dendrologiczna wykonywana jest przez nas nie tylko w mieście Poznań, ale na terenie całej Polski.

W skład opracowania wchodzi:

I CZĘŚĆ OPISOWA

 • Dane wyjściowe
 • Metodyka pomiarów
 • Wyniki inwentaryzacji:
  - charakterystyka obiektu i specyfikacja roślinna
  - dokumentacja fotograficzna
  - tabela inwentaryzacyjna*

II CZĘŚĆ GRAFICZNA

 • Mapa inwentaryzacji dendrologicznej
  - wersja papierowa - PDF
  - wersja edytowalna - *dwg

Wykonujemy także:

 • mapy gospodarki drzewostanem,
 • wnioski  o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew,
 • projekty i koncepcje nasadzeń rekompensacyjnych (zastępczych),
 • materiały informacyjne dotyczące ochrony drzew na placu budowy.

 inwentaryzacje zieleni

 

*tabela inwentaryzacyjna określa następujące parametry roślin: nazwa gatunkowa w języku polskim i łacinie; dla drzew: obwód pnia na wys. 130 cm oraz 5 cm; dla krzewów: powierzchnia pozioma w m2. Dla wybranych roślin spisywane są również uwagi dotyczące stanu zdrowotnego.

Kontakt

mgr inż. arch. kraj. i inż. arch. Michalina Brońska
tel: 697-674-110

Zielone Impresje Studio Architektury Krajobrazu
Michalina Brońska; 

ul. Sowińskiego 9a , 60-282 Poznań;
NIP: 7792398883; REGON: 363269979

 

 

 

+48-697-674-110